Muaythaitv.com

Shenzhen

On Sunday 18 January 2015
, Shenzhen
China
Fight #3: Super Fight
WINNER: ARMIN Pumpanmuang
Decision
Fight #2: Super Fight
WINNER: Brian DENIS
KO, Round 3
Fight #1: Super Fight
WINNER: Nasser FADLA
TKO, Round 1