Muaythaitv.com

Lion Fight 35

On Friday 03 March 2017
350 Trolley Line Boulevard
CT 06338, Ledyard
United States
Fight #5: Super Fight
Muay thai
WINNER: Jo NATTAWUT
KO, Round 3
Fight #4: Super Fight
Muay thai
WINNER: NARUEPOL Fairtex
Decision (unanimous)
Fight #3: Super Fight
Muay thai
WINNER: Andra AHO
TKO, Round 3
Fight #2: Super Fight
Muay thai
WINNER: Chip MORAZA-POLLARD
Decision (unanimous)
Fight #1: Super Fight
Muay thai
WINNER: Jafar TOSHEV
KO, Round 3