Muaythaitv.com

KOK World Series 2019 In Germany

On Saturday 30 November 2019
, Krefeld
Germany
Fight #1: Super Fight
K-1
WINNER: Karl STAHL
TKO, Round 1