Muaythaitv.com

K-1 World GP 2007 in Yokohama

On Sunday 04 March 2007
, Yokohama
Japan
K-1 World Title
Fight #9: Super Fight
K-1
WINNER: Semmy SCHILT
KO, Round 2
Fight #8: Super Fight
K-1
WINNER: Mighty MO
KO, Round 2
Fight #7: Super Fight
K-1
WINNER: Gokhan SAKI
KO, Round 2
Fight #5: Super Fight
K-1  /  3x3 min.
WINNER: Yusuke FUJIMOTO
KO, Round 4
Fight #4: Super Fight
K-1
WINNER: Mitsugu NODA
Decision (unanimous)
Fight #3: Super Fight
K-1
WINNER: Zabit SAMEDOV
Decision (Majority)
Fight #2: Super Fight
K-1
WINNER: Junichi SAWAYASHIKI
Decision
Fight #1: Super Fight
K-1
WINNER: Alexander PITCHKOUNOV
KO, Round 1