Muaythaitv.com

EM Legend 18

On Friday 28 April 2017
, Chengdu
China
Fight #3: Tournament, Final
-143 lb (-65 kg)  /  K-1
WINNER: Anvar BOYNAZAROV
TKO (referee stoppage), Round 2
Fight #2: Tournament, Semi Final 1
-143 lb (-65 kg)  /  K-1
WINNER: Anvar BOYNAZAROV
Fight #1: Tournament, Semi Final 2
-143 lb (-65 kg)  /  K-1
WINNER: Igor LIUBCHENKO
TKO