Muaythaitv.com

The Champions Club: Priest VS Taylan

On Saturday 20 November 2010
Forchheimer Straße 15
96050, Bamberg
Germany