Muaythaitv.com

Glory 43 New York

On Friday 14 July 2017
4 Pennsylvania Plaza
NY 10001, New York
United States
Fight #11: Super Fight
K-1
WINNER: Pavel ZHURAVLEV
Decision (unanimous)
Fight #10: Super Fight
K-1
WINNER: Guto INOCENTE
Decision (split)
Fight #9: Super Fight
K-1
WINNER: Anissa MEKSEN
Decision (unanimous)
Fight #8: Super Fight
K-1
WINNER: Elvis GASHI
TKO, Round 2
Fight #7: Super Fight
K-1
WINNER: Itay GERSHON
Decision (unanimous)
Fight #6: Tournament, Final
K-1
WINNER: Kevin VANNOSTRAND
Decision (unanimous)
Fight #5: Tournament, Semi Final 1
K-1
WINNER: Kevin VANNOSTRAND
TKO, Round 1
Fight #4: Tournament, Semi Final 2
K-1
WINNER: Giga CHIKADZE
Decision (split)
Fight #3: Super Fight
K-1
WINNER: Chenchen LI
KO, Round 1
Fight #2: Super Fight
K-1
WINNER: Bailey SUGDEN
Decision (unanimous)
Fight #1: Super Fight
K-1
WINNER: Joe TAYLOR
TKO, Round 2