Muaythaitv.com

Born To Kick V

On Saturday 20 January 2018
, Fonsorbes
France
Fight #1: Super Fight
K-1
WINNER: Haytam BOUSMAKI
TKO (doctor stoppage), Round 1